De ontwikkeling en implementatie van de zorgwijzer en zorgpas voor en door reumapatiënten

Achtergrond & doelstellingen: 

Mensen met reumatische artritis (RA) krijgen in de loop van hun ziekte meestal met verschillende behandelingen en meerdere zorgverleners te maken. Een Zorgwijzer kan mensen met een chronische aandoening ondersteunen bij het behoud van de regie over het omgaan met de ziekte en de behandeling en bij het versterken van zelfmanagement.

De RA Zorgwijzer/Zorgpas bestaat uit twee delen:

  1. Een beknopt, algemeen overzicht van de behandelingsmogelijkheden bij RA en de daarbij betrokken zorgverleners in verschillende fasen van de ziekte. Dit overzicht is gebaseerd op nationale mono- en multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van RA.
  2. Een gepersonaliseerd gedeelte met:
  • Een overzicht van de individuele ziektegeschiedenis, de huidige behandeling met de daarbij betrokken zorgverleners en de behandeldoelen.
  • Een hulpmiddel om enkele aspecten van ziekteactiviteit, activiteiten, participatie en kwaliteit van leven te monitoren.
  • Een hulpmiddel voor het voorbereiden van contacten met zorgverleners.

De Zorgwijzer moet er voor zorgen dat patiënten een idee krijgen over ‘hoe ze over reumatische artritis moeten nadenken’. 

 

Participatie: 

Het initiatief voor de Zorgwijzer is ontstaan bij patiënten. Zij hebben contact gezocht met onderzoekers uit het LUMC, die op hun beurt onderzoekers en patiënten uit Nijmegen hebben benaderd. Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de Zorgwijzer RA was dat de twee initiatiefneemsters (patiënten met RA) in de projectgroep zaten om samen met onderzoekers vorm te geven aan het idee dat zij hadden. De projectgroep bestond uit een projectleider (senior onderzoeker), 2 onderzoekers, 2 onderzoeksmedewerkers en 4 patiënten.

Bij de ontwikkeling van de Zorgwijzer zijn in de fase van functionaliteitsbepaling  klankbordgroepen samengesteld; één klankbordgroep met 10 patiënten en één klankbordgroep met 4 reumatologen en 5 gespecialiseerd reumaverpleegkundigen uit verschillende ziekenhuizen. Door het betrekken van vertegenwoordigers uit meerdere organisaties is voorkomen dat de zorgwijzer te veel gekleurd wordt door de manier van behandelen in één ziekenhuis. Nadeel hiervan is dat de flexibiliteit in het project minder wordt. De projectgroep heeft eens per 2-3 maanden vergaderd.

Resultaten: 

Het belangrijkste eindresultaat is de lancering van de Zorgwijzer met daarbij de zorgpas.

De Zorgpas heeft een handzaam formaat gekregen dat door de patiënt meegenomen kan worden naar een consult met de arts. Om tot dit eindresultaat te komen zijn tijdens projectbijeenkomsten open discussies gevoerd met de projectleden en werd er goed naar elkaar geluisterd.

“Dit project was voor mij speciaal omdat het iets is wat we echt zelf bedacht hebben en het iets toevoegt in het 'managen' van mijn aandoening. De samenwerking tussen professionals en patiënten vond ik ook bijzonder. Ik had dit nog  niet eerder zo meegemaakt”, aldus Coba Vooijs van de Reumapatiëntvereniging Katwijk, Duin- en Bollenstreek, één van de initiatiefneemsters van de Zorgwijzer.

“Het vraagt doorzettingsvermogen van je om je plan onder de aandacht van professionals te krijgen. Ik heb gemerkt dat het best veel tijd kostte voordat ons idee werd opgepikt, maar een van mijn leerpunten was dat het belangrijk is om dit niet op te geven als je overtuigd bent van het belang van je idee. Daarbij is het behulpzaam geweest dat ons idee draagvlak had bij andere reumapatientenverenigingen“, aldus Brigitte Kaarls van Reumapatiëntenvereniging Leiden en omgeving, één van de initiatiefneemsters van de Zorgwijzer.

Successen, Knelpunten & Tips: 
  • Van te voren moet duidelijk omschreven worden wat de rollen en taken van de projectleden zijn.
  • De klankbordgroepen had meer input kunnen geven over waar mensen met RA behoefte aan hebben. Ze zijn nu pas in een latere fase betrokken bij het project. Daarbij gaven de leden van de klankbordgroep aan dat ze zich meer betrokken hadden gevoeld als zij één keer bijeen waren gekomen. Er is nu voor gekozen schriftelijk feedback aan hen te vragen, wat geleid heeft tot een respons van ca 65%. Mogelijk had meer betrokkenheid bij het project geleid tot meer uitgebreide feedback. 
  • Een leerpunt is dat dat het zinvol was geweest om de vormgever en fotograaf eerder te betrekken. Hierdoor hadden zij vanuit hun expertrol meer advies kunnen geven over de vormgeving van de Zorgwijzer en de Zorgpas.

 

Indicatie investering

Datum: 
01-01-2012 tot 01-09-2013
Betrokken partijen: 

Reumapatiëntenvereniging Katwijk, Duin- en Bollenstreek: carebookletnl@gmail.com t.a.v. Brigitte Kaarls en Coba Vooijs. Voor dit initiatief is subsidie aangevraagd bij het Reumafonds.

Download(s): 
PDF icon Stappenplan zorgwijzer_def.pdf

Meer weten?

Reumapatiëntvereniging Katwijk, Duin- en Bollenstreek: carebookletnl@gmail.com t.a.v. Brigitte Kaarls en Coba Vooijs of blader de RA Zorgwijzer hier door.

 

Contact: 

Reumapatiëntvereniging Katwijk, Duin- en Bollenstreek: carebookletnl@gmail.com t.a.v. Brigitte Kaarls en Coba Vooijs

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd