Maatschappelijke opvang

Een hoorcommissie uit 2009 leverde diverse aandachtspunten op ten aanzien van het beleid voor dak- en thuislozenopvang in Eindhoven.

In de Leeuwarden bestaat sinds 2009 een Wmo-adviesraad voor de prestatievelden 7, 8 en 9.

Subscribe to RSS - Maatschappelijke opvang