Agenda

Bijeenkomst AVG en onderzoek

06-09-2018

Ook bij gegevensverzameling via een panel, achterbanraadpleging of onderzoek is de nieuwe privacyregeling AVG van kracht.

Academieparade: inbreng ervaringsdeskundigheid

18-09-2018

Een dag lang workshoppen, netwerken, inspiratie opdoen en vragen stellen rond de inbreng van ervaringsdeskundigheid.

Cursus Inbreng cliëntenperspectief bij kwaliteit van zorg

25-09-2018

Introductie op de inbreng van het cliëntenperspectief bij ontwikkeling van richtlijnen, kwaliteits(zorg)standaarden, kwaliteitscriteria,

Masterclass Storytelling

27-09-2018

Hoe bereik je wat je wil bereiken met je verhaal? Hoe raak je de ander? Leer het in deze masterclass.

Cursus Patiëntenparticipatie - voor onderzoekers

28-09-2018

Deze training helpt onderzoekers met een praktisch stappenplan op weg om patiëntenparticipatie binnen hun eigen onderzoek in te zetten.

Cursus Participatie in wetenschappelijk onderzoek

28-09-2018

Introductiecursus over de invloed van patiëntenvertegenwoordigers in wetenschappelijk onderzoek.

Cursus Focusgroepen begeleiden

02-10-2018

Leer in deze cursus hoe u een focusgroep organiseert en het gesprek binnen de groep effectief begeleidt. 

Cursus Een onderzoeksagenda maak je zo!

12-10-2018

Deze cursus gaat in op de voordelen van een eigen onderzoeksagenda en geeft handvatten om een eigen agenda te maken.

Cursus Onderzoeksvoorstellen beoordelen vanuit cliëntperspectief

01-11-2018

In deze training leren deelnemers om onderzoeksvoorstellen kritisch te doorgronden vanuit het perspectief van de doelgroep.

Cursus Patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling

05-11-2018

Tweedaagse cursus waarbij de inbreng van het patiëntenperspectief tijdens verschillende fasen van een richtlijnontwikkelingstraject cent

Pages