Organiseren en begeleiden van een referentenpanel

Deze ervaring is geschreven door: 
Beleidsmedewerker

Marilou Muris is senior beleidsmedewerker bij Patiëntenfederatie NPCF en verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van het referentenpanel. In opdracht van ZonMw is dit referentenpanel in het leven geroepen.

De referenten in ons panel zijn goed in het opsporen van ‘window dressing’.

'Samen met mijn collega Rosanne Geesink coördineer ik de inzet van het referentenpanel. Wij maken samen met ZonMw afspraken over:

  • hoe we het panel gaan inzetten
  • welke ervaringsdeskundigen we voor welk programma nodig hebben
  • met welke criteria we onderzoeken gaan beoordelen
  • hoe we de training- en werksessies opzetten

Ieder contact met de deelnemers van ons panel bevestigt hoeveel waarde ervaringskennis heeft.'

Meerwaarde referentenpanel
'Door ervaringsdeskundigen een plek te geven in de beoordelingsprocedure, laat je zien dat patiëntenparticipatie niet vrijblijvend is. Op die manier worden onderzoekers echt aangespoord om te bekijken hoe ze patiënten kunnen betrekken bij hun onderzoek. Ervaringsdeskundigen kunnen als geen ander inschatten of een onderzoek relevant is. Zij kennen de praktijk en weten wat het is om patiënt te zijn. De referenten in ons panel zijn goed in het opsporen van ‘window dressing’. Bij het lezen van een onderzoeksvoorstel kunnen ze inschatten of de onderzoeker echt heeft nagedacht over de toegevoegde waarde van patiëntenparticipatie. 

Doordat de referenten regelmatig worden bijgeschoold over methoden om patiënten te betrekken bij onderzoek, kunnen ze onderzoekers concrete adviezen geven. Door de combinatie van ‘beoordelen’ en ‘adviseren’ denk ik dat het panel een enorme boost geeft aan het breder benutten van ervaringskennis in wetenschappelijk onderzoek.

Faciliteer referenten optimaal!
Tips: 
  • Faciliteer referenten optimaal! Zorg voor vacatiegelden, een toegankelijke overlegruimte en duidelijke kaders. Het is belangrijk dat referenten weten wat er van hen wordt verwacht
  • Geef duidelijk aan over welke onderdelen van het onderzoeksvoorstel hun mening wordt gevraagd
  • Wees helder over wat er gebeurt met hun adviezen
  • Zorg voor een gebruiksvriendelijk beoordelingsformulier met ruimte voor nuancering

Tot slot is het belangrijk dat ‘training’ en ‘authenticiteit’ in balans blijven. Het is noodzakelijk dat referenten de onderzoeksopzet kunnen snappen, maar het is niet nodig dat referenten evenveel van een onderzoek weten als de onderzoeker zelf. De expertise van ervaringsdeskundige referenten ligt primair in de praktijk. Daarom zijn wij ook altijd erg blij met een (Nederlandstalige) leken-samenvatting en/of een gerichte bijlage over participatie. Enkele programma’s stellen dit inmiddels verplicht. Dit maakt het lezen van de vele voorstellen minder arbeidsintensief en helpt de referenten om te focussen op de onderdelen waarop hun oordeel onmisbaar is.' 

Tags: 
Contact: 

Patiëntenfederatie NPCF
Marilou Muris
Beleidsmedewerker
m.muris@npcf.nl
www.npcf.nl

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.