Wandelend in gesprek over hart, vaten en onderzoek

Deze ervaring is geschreven door: 
Daphne Bloemkolk

Het is een experiment van De Hart&Vaatgroep i.s.m. de Hartstichting: wandelen met patiënten en onderzoekers om persoonlijke ervaringen uit te wisselen en zo méér van elkaar te weten te komen. Het Participatiekompas was getuige van dit kleinschalige experiment op de Uithof in Utrecht.

Persoonlijk contact tussen patiënten en onderzoekers leidt tot méér en andere inzichten

Onder leiding van een jonge architecte wandelden acht onderzoekers van de Jacob Jongbloed Talent Society van het UMC Utrecht en acht patiënten – verbonden aan De Hart&Vaatgroep - over de Uithof. De architecte liep de wandeling op hoge hakken zodat haar tempo niet te hoog lag.

‘Niet alle patiënten zijn in zo’n conditie dat ze mee kunnen lopen en zich tegelijkertijd kunnen concentreren op een goed gesprek’, aldus initiatiefneemster Daphne Bloemkolk van De Hart&Vaatgroep. De achterliggende gedachte van Bloemkolk klinkt logisch: ‘Persoonlijk contact tussen patiënten en onderzoekers leidt tot méér en andere inzichten. Tegelijkertijd is het een spannend experiment, je weet van te voren nooit wat er uit gaat komen’.

Patiënten gesprekspartners bij ontwikkeling onderzoeksmissie
De wandeling is één van de voorbeelden van de samenwerking tussen De Hart&Vaatgroep, de Hartstichting en de Jacob Jongbloed Talent Society (JJTS) van het UMC Utrecht. Het UMCU is in 2012 gestart met een programma voor de meest getalenteerde cardiovasculaire onderzoekers. Dit talentcurriculum geeft assistent-professors een extra ‘boost’ aan hun loopbaan.

Tijdens de leergang ontwikkelen de deelnemers een persoonlijke meerjarige onderzoeksmissie, gaan ze hierover in gesprek met andere onderzoekers en met vertegenwoordigers uit de industrie en publieke financiers. Uiteraard mogen patiënten in deze lijst niet ontbreken.

Oneindige hoeveelheid gespreksstof
Uitgerust met gekleurde kaartjes met voorbeeldvragen gingen de onderzoekers en de patiënten op pad, in koppeltjes van twee. De kaartjes bleken absoluut overbodig want Bloemkolks veronderstelling bleek al snel werkelijkheid te zijn. Oprechte interesse vanuit beide partijen en een oneindige lijst met vragen van de onderzoekers richting de patiënten. Waarom heb je aangemeld voor deze wandeling? Wat zijn je verwachtingen en wensen? Welke kennis en ervaring heb jij als patiënt die waardevol is voor onderzoek naar hart- en vaatziekten? Welke vooroordelen denk jij dat er zijn over onderzoek en onderzoekers? En welk onderwerp binnen onderzoek naar hart- en vaatziekten verdient extra aandacht?

Maar ook de patiënten hadden hun gesprek voorbereid: waarom meld je je als onderzoeker aan voor deze wandeling? Waarom doe je onderzoek? Welke vooroordelen heb jij over patiënten? En welke voordelen zie jij als het gaat over betrokkenheid van patiënten bij onderzoek? Een uur wandelen bleek te kort, de gespreksstof was oneindig.

Verder denken dan eigen ziekte is belangrijke voorwaarde

De Hart&Vaatgroep nodigde voor deze wandeling een kleine groep patiënten uit. ‘De wandeling is echt bedoeld om elkaars perspectief te leren kennen en niet om je hart te luchten over je ziekte. Daarom is van belang dat patiënten op een iets abstracter niveau dan slechts hun persoonlijke situatie kunnen denken en praten over cardiovasculaire aandoeningen. Ze moeten hun ziekte - tot op zekere hoogte- geaccepteerd hebben. Van de onderzoekers verwachten we eigenlijk exacte dezelfde houding, kijk breder dan slechts je eigen onderzoeksgebied’, licht Daphne Bloemkolk toe.

Experiment geslaagd!
Een prachtige zonsondergang begeleidt de groep terug naar het beginpunt van de wandeling. Bloemkolk kijkt terug op een geslaagd experiment en benadrukt nogmaals: het is spannend om groepen bij elkaar te brengen die elkaar niet direct zouden opzoeken. Experimenten uit het verleden hebben wel degelijk laten zien dat patiënten een grotere betrokkenheid ervaren en onderzoekers tot andere, nieuwe inzichten komen als ze elkaar intensiever opzoeken. Dit is zeker voor herhaling vatbaar’, aldus een tevreden Bloemkolk.

Van de onderzoekers verwachten we eigenlijk exacte dezelfde houding, kijk breder dan slechts je eigen onderzoeksgebied
Tags: 
Contact: 

Daphne Bloemkolk, d.bloemkolk@hartenvaatgroep.nl

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.