De participerende patient

Met de introductie van de gereguleerde marktwerking in de zorg in 2006 zou er een omslag moeten plaatsvinden van aanbod- naar vraaggestuurde zorg. Hierbij staan de wensen en behoeften van de patiënt centraal en leveren patiënten dus ook een actieve bijdrage aan het zorgproces (als zij dat willen). In dit rapport constateert de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg dat er sinds 2006 veel goede dingen zijn gebeurd, maar dat de gewenste participatie van patiënten toch nog ver achterblijft bij de mogelijkheden. De gevolgen kunnen variëren van zorg die niet optimaal effectief is, tot het op ondoelmatige wijze besteden van financiële middelen. En dat is helemaal niet nodig, constateren de onderzoekers, aangezien veel patiënten graag een actievere rol zouden willen spelen dan zij nu doen.

Beschrijving: 

Partnerschap
In de ideale situatie werken patiënt en zorgverlener nauw samen bij het vaststellen van de (gezondheids-)doelen en de weg daar naartoe. Dat vergt specifieke vaardigheden van beide partners. De patiënt zal zijn voorkeuren kenbaar moeten maken en de zorgverlener moet hem helpen op basis hiervan keuzen te maken in diagnostiek en behandeling. Binnen dit partnerschap vindt idealiter gezamenlijke besluitvorming plaats. De patiënt wordt actief betrokken bij de uitvoering van het zorgproces. Een individueel zorg- en/of behandelplan dat zo tot stand komt zal eerder leiden tot gezondheidswinst en tevredenheid dan een eenzijdig opgelegd plan.

Individueel zorgplan
Binnen zo'n samenwerkingsverband is het van belang dat beide partners zich committeren aan gemaakte afspraken. De arts stelt een kader op voor de behandeling en bespreekt met de patiënt welke handelingen deze zelf kan uitvoeren (zelfmanagement). Er worden afspraken gemaakt over controle en terugkoppeling. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het individueel zorgplan. Zeker in het geval van multimorbiditeit is een individueel zorgplan onmisbaar om overlap of tegenstrijdigheden bloot te leggen.

Aanbevelingen
De onderzoekers signaleren dat de gewenste participatie van de patiënt moeizaam van de grond komt. Ze benoemen daarvoor diverse oorzaken. Daarnaast doen zij aanbevelingen voor het bespoedigen van het proces van gezamenlijke besluitvorming en zelfmanagement door de patiënt. De belangrijkste zijn:

  • Verbeter de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van algemene gezondheidsinformatie.
  • Bespoedig de ontwikkeling en implementatie van keuzehulpen.
  • Bouw keuzemomenten en -opties in, in medische richtlijnen en patiëntenversie daarvan.
  • Bevorder het gebruik van het individueel zorgplan.

 

Download(s): 
PDF icon De participerende patient_Rvz_2013.pdf

Meer weten?

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
Postbus 19404
2500 CK Den Haag
070 3405060

mail@rvz.net
www.rvz.net

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.