Derde partij: tussen droom en daad

Auteur/bron:  T. Teunissen, T. Abma, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) - 2010

Een verkennend onderzoek naar de patiëntenpartij en criteria voor onderzoek, beleid en kwaliteit bij overheden en zorginstellingen. In hoeverre worden patiënten als partij betrokken bij het beoordelen van onderzoek, beleid en kwaliteit? Welke patiëntcriteria zijn daarbij voorhanden? Het blijkt dat patiënten vooral individueel worden geconsulteerd, maar als collectieve samenwerkingspartij in veel mindere mate worden betrokken.

Beschrijving: 

Derde partijrol verwezenlijken
Voor het beoordelen van de kwaliteit van zorgorganisaties en richtlijnen zijn enkele patiëntcriteria in gebruik. Ze ontbreken nagenoeg voor onderzoek en beleid. Veel patiëntcriteria zijn slecht geoperationaliseerd, vaag en/of abstract. De auteurs bevelen aan, om, in dialoog met de patiëntenpartij, een nieuwe lijst met patiëntcriteria te ontwikkelen voor onderzoek, beleid en kwaliteit. Dit ondersteunt de verwezenlijking van de rol als derde partij.


 Kernpunten

  • Ofschoon de patiënten en cliënten in toenemende mate onderhandelen met anddere belanghebbenden blijken er in de praktijk vrijwel geen beoordelingscriteria vanuit patiënten- en cliëntenperspectief beschikbaar om mee te werken.
  • De weinige criteria die er zijn voor patiënten en cliënten zijn slecht geoperationaliseerd, vaag en /of abstract en het is onduidelijk welke betekenis ze hebben. Ze zijn daardoor lastig toe te passen en bieden de gemiddelde vertegenwoordiger of adviseur te weinig houvast.
  • De patiënten- of cliëntenpartij heeft behoefte aan een set met herkenbare, werkbare en complete beoordelingscriteria.
  • Door systematisch met patiënten en cliënten criteria te ontwikkelen en te valideren kan de kloof tussen de gewenste derde partijrol en huidige praktijk worden verkleind.

 

Download(s): 
PDF icon Publicatie: 'Derde partij: tussen droom en daad' (Teunissen & Abma, 2010)
Contact: 

Heeft u vragen over deze publicatie, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep.

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.