Sterke verhalen uit het ziekenhuis

Sterke verhalen.. of weten patiënten het beter? Hoe mondig zijn patiënten eigenlijk als het op hun eigen zorg aankomt? En: welke rol spelen zij in het ziekenhuis? Het Rathenau Instituut onderzocht welke bijdrage de ervaringen van patiënten kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering van de zorg.
 

Beschrijving: 

Patiënten weten het beter
Patiënten zijn in de afgelopen jaren steeds mondiger geworden. Dat is althans het beeld dat door de overheid en de media vaak wordt neergezet. De overheid doet ook een steeds groter beroep op die mondigheid. Dit onderzoek maakt gebruik van de geschreven ervaringen van patiënten met de zorg om de werkelijke rol van de patiënt in het ziekenhuis beter in beeld te krijgen. Via de website www.patientenwetenhetbeter.nl konden mensen hun ervaring delen in de vorm van een brief. In 13 maanden tijd werden zo ruim 100 ervaringen verzameld. Het Levensverhalenlab van de Universiteit Twente analyseerde de verhalen. Ook werden de ervaringen in workshops en interviews voorgelegd aan artsen, verpleegkundigen en patiëntenverenigingen.

Wens of werkelijkheid?
Uit het onderzoek blijkt dat patiënten vaak minder mondig zijn dan ze zouden willen of dan wenselijk zou zijn. Dit is voor een deel te wijten aan de onzekerheid die een ziekenhuissituatie vaak met zich meebrengt. Patiënten zijn daarnaast onvoldoende op de hoogte van wat ze mogen verwachten of vragen. Bovendien wordt de 'mondigheid' van patiënt nog niet overal en door iedereen als een vanzelfsprekendheid beschouwd.

Chief Listening Officer
Een belangrijke conclusie van de onderzoekers is dat de ervaringen van patiënten wel degelijk een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan discussies over de kwaliteit van zorg. Ook neemt de (externe) druk op ziekenhuizen toe om deze ervaringen in te zetten. De auteurs van het rapport doen dan ook enkele aanbevelingen aan ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor meer patiëntgerichte zorg. Het rapport geeft bovendien 11 voorbeelden van initiatieven om patiënten beter te betrekken: Van Chief Listening Officer tot Patient Journeys....

Download(s): 
PDF icon Sterke verhalen uit het ziekenhuis

Meer weten?

Contact: 

Auteur 'Patiënten weten het beter':
mw. dr. Stans van Egmond
Rathenau Instituut
E: s.vanegmond@rathenau.nl

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.