WMO-raden aan het werk, onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden

Met een subsidie van ZonMW heeft Research voor Beleid in 2010 een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Wmo-raden. Het onderzoek focust vooral op de mate waarin kwetsbare groepen zijn vertegenwoordigd in de Wmo-raden en in hoeverre hun stem zijn weerslag vindt in de verstrekte adviezen.

Beschrijving: 

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren en de representativiteit van Wmo-raden. Over de effectiviteit van Wmo-raden (in relatie tot hun representativiteit) is echter minder bekend. Om die reden heeft Research voor Beleid bij ZonMW een subsidie aangevraagd voor een onderzoek naar factoren die de effectiviteit van Wmo-raden beïnvloeden. In dit onderzoek is specifiek aandacht besteed aan de mate van representativiteit van de Wmo-raad. Het onderzoek maakt deel uit van het subsidieprogramma ‘Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid’ van ZonMW.

Het doel van het door Research voor Beleid geïnitieerde en uitgevoerde onderzoek is tweeledig:

  1. In kaart brengen van factoren die invloed hebben op de mate waarin een Wmo-raad er in slaagt om burgerparticipatie in gemeentelijke beleidsvorming te realiseren.
  2. En het vertalen van de uitkomsten naar praktische tips voor Wmo-raden/panels.


Focus op relatie tot burgers
Een belangrijk deel van het onderzoek bestaat uit de beantwoording van de vraag hoe Wmo-raden de ideeën en behoeften van minder goed vertegenwoordigde groepen, zoals jongeren, GGZ-cliënten en allochtonen, in hun adviestrajecten kunnen betrekken. Omdat deze doelgroepen op verschillende wijze worden vertegenwoordigd door Wmo-raden, staan in het onderzoek vier modellen centraal die van elkaar verschillen in de wijze waarop de achterban, burgers en cliënten, worden vertegenwoordigd.

De volgende vier raden en een panel zijn in het onderzoek betrokken:

  • Wmo-raad met ‘gewone burgers’ zonder verdeling naar doelgroep (Leerdam)
  • Wmo-raad met ‘gewone burgers’ met verdeling naar doelgroep (Barendrecht)
  • Wmo-raad met vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, kerken, maatschappelijke organisaties (Westland)
  • Wmo-raad en thematisch gericht panel die naast elkaar functioneren (Delft).

Klankbordgroep
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van januari tot december 2010 en begeleid door een klankbordgroep.

Download(s): 
PDF icon Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden_Research voor Beleid_2011.pdf

Meer weten?

drs. S.M. van Klaveren, Research voor Beleid
drs. E.P. Poortvliet, Research voor Beleid

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.