De menselijke maat

De Menselijke maat is een participatie methode waarbij cliënten en de cliëntenraad samen invloed uitoefenen op het beleid en zorgen voor een goede bejegening in de zorg.

Kenmerken: 

Het PON heeft deze methode ontwikkeld voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. Er zijn vijf proefprojecten uitgevoerd met cliëntenraden van diverse verzorgings- en verpleeghuizen en een aantal korte trajecten.

De methode bestaat uit 8 stappen. Gestart wordt met een gesprek tussen cliëntenraad en management, opdat het management achter het project staat en er draagvlak is om iets met de resultaten te doen. Binnen de cliëntenraad moet een proactieve werkwijze gehanteerd worden. De cliëntenraad gaat zelf de medewerkers en de cliënten (en hun familie) informeren over het project. Daarna vindt de kern van de methode plaats: achterbanraadpleging. De methode beschrijft 6 manieren om cliënten te benaderen over het onderwerp bejegening en geeft daarbij ook hulpmiddelen zoals uitgewerkte vragenlijsten, checklisten met gespreksonderwerpen. De resultaten van deze raadpleging worden teruggekoppeld naar het management en de medewerkers. Op basis daarvan maken de medewerkers een verbeterplan en voeren dat uit. De acties worden getoetst en geëvalueerd en er is aandacht voor de borging. Bijvoorbeeld door blijvende aandacht vanuit de cliëntenraad voor het onderwerp bejegening en door bejegening structureel aan de orde te stellen in werkoverleggen, intervisie, supervisie, scholing et cetera.

Er zijn evaluatieve gegevens verwerkt in: Rietveld, T. en Smets, J. De menselijke maat. Handleiding voor cliëntenraden in de ouderenzorg. Tilburg: PON, december 2007.

Tips: 

In de handleiding staan per stap randvoorwaarden genoemd, zoals tijd en kosten. Een belangrijke randvoorwaarde voor het doen slagen van de methode is draagvlak bij het management.

Meer weten?

De handleiding ‘De menselijke maat’ is te bestellen bij het PON.

Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep.

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd