De Thermometer

De Thermometer is een beknopt instrument waarmee instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg op gezette tijden kunnen onderzoeken hoe cliënten de geboden zorg waarderen. Ook zijn er landelijke benchmarkmogelijkheden aan het instrument gekoppeld.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
Het instrument stelt instellingen in de GGz in staat antwoord te krijgen op de vragen: hoe waarderen cliënten de geboden zorg en hoe 'goed' doet de eigen instelling het wat dit aspect betreft in vergelijking met collega instellingen? In die zin dient de Thermometer een tweeledig doel: enerzijds is het een instrument dat instellingen aanwijzingen kan geven op welke punten zij intern de zorg nog (verder) kunnen verbeteren, anderzijds is de Thermometer bedoeld om landelijk de gegevens van instellingen met elkaar te vergelijken, zodat er uiteindelijk een relatieve normering kan plaatsvinden in de vorm van een benchmark.

Kenmerken: 

De uiteindelijke Thermometer bevat 16 vragen verdeeld over vier thema's. De laatste vraag vraagt
naar het rapportcijfer op een 10-puntsschaal en de Thermometer sluit af met twee open vragen. De
thema's zijn de volgende:

  • Waardering over de verstrekte informatie (drie vragen)
  • Waardering over de mogelijkheid van inspraak (drie vragen)
  • Waardering van de hulpverlener (vier vragen)
  • Waardering over het resultaat van de zorg (zes vragen)

De scoringsmethode van de Thermometer is eenvoudig. Er wordt gewerkt met de
antwoordmogelijkheden: ja-nee-weet niet-niet van toepassing. Een hoog percentage 'ja' betekent een
'goed' voor een bepaald aspect van de zorg en een hoog percentage 'nee' betekent dat dit aspect nog
verbeterd kan worden.

Tips: 

GGZ Nederland heeft het onderzoeksinstituut ‘ISEO marketing research’ de opdracht verstrekt om de praktische gang van zaken rond het afnemen, verwerken, opslaan en analyseren van de lijsten op zich te nemen, wanneer instellingen dat niet zelf willen of kunnen doen.

Meer weten?

Externe links: 
Trimbos-instituut
Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep.

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd