Focusgroep gevoelige onderwerpen

Een focusgroep over gevoelige onderwerpen, zoals seksualiteit (onveilig vrijen), incontinentie, huiselijk geweld, depressie, psychosociale problemen en armoede.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
Deze methode kan ingezet worden voor het achterhalen van meningen, belevingen en gedrag over (taboe-)gevoelige onderwerpen.

Kenmerken: 

Focusgroepen over gevoelige onderwerpen vereisen bijzondere aandacht en aanpassing van de basisregels:

  • De samenstelling van de groep is kleiner dan de reguliere aanpak. Dit heeft te maken met het gevoel van vertrouwdheid. Het aantal deelnemers is maximaal acht en minimaal drie.
  • De gespreksleider kent het onderwerp van binnenuit en kan door zijn wijze van gespreksvoering een optimale 'self-disclosure' stimuleren. Self-disclosure is een vorm van communicatie waarin de ene persoon aan de andere iets vertelt dat hij of zij niet zomaar aan iedereen zou willen vertellen. Als blijkt dat de begeleider open is over deze persoonlijke en gevoelige items, dan zullen ook de deelnemers zich makkelijker open stellen.
  • Er is een assistent, die het onderwerp van binnenuit kent en boven het onderwerp staat. Hij is in staat om het vertrouwen te wekken bij de deelnemers en daarnaast de vertaalslag(-en) te kunnen maken tussen de gespreksleider en de deelnemers.
  • Daarnaast garandeert de gespreksleider vooraf aan de deelnemers dat: (1) deelname op volstrekt vrijwillige basis geschiedt; (2) deelnemers niet verplicht zijn of zich niet verplicht hoeven voelen om op vragen te antwoorden als ze dat niet willen; (3) iedere deelnemer vrij is om te pauzeren op het tijdstip naar eigen keuze en zo lang als men zelf wil; (4) iedere deelnemer vrij is om te stoppen als hij zich onbehaaglijk voelt en zich daar ook niet voor hoeft te verontschuldigen.
Indicatie investering: 
  • Voor het begeleiden van een focusgroep is een gekwalificeerde gespreksleider noodzakelijk.
  • Gesprekken duren ongeveer 2 uur.
Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep.

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd