Gibsonmethode

De Gibsonmethode kent verschillende toepassingen. In alle varianten werken groepen met stellingen, die vooraf door een procesbegeleider zijn geselecteerd. Iedere deelnemer maakt kenbaar met welke stellingen hij/zij het eens of oneens is. Over de stellingen waarover geen eensgezindheid bestaat, wordt gediscussieerd. Het is bij de bespreking niet van belang hoeveel voor- of tegenstanders er zijn. Het gaat om de argumenten die worden aangevoerd om een stelling te verdedigen of te verwerpen. Soms herhaalt het proces van stellingen voorleggen en bediscussiëren zich enkele malen met dezelfde groep deelnemers. Voor een groepsbijeenkomst volgens de Gibsonmethode is ongeveer 2 uur nodig.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
De Gibsonmethode wordt ingezet om opvattingen van (een groep) cliënten over de kwaliteit van geleverde dienstverlening boven tafel te krijgen.

Kenmerken: 

De Gibsonmethodiek is te gebruiken als onderdeel van trajecten waarin vraagsturing centraal staat.

Nadelen van de methode:

  • De procesbegeleider heeft een directieve rol omdat hij/zij stellingen formuleert (Dit probleem kan men ondervangen door deelnemers in een voorfase de gelegenheid te geven stellingen en uitspraken te formuleren)
  • Er is vrij veel voorbereidingstijd nodig voor de begeleider
  • Het formuleren van goed bediscussieerbare en eenduidige stellingen is moeilijk
  • Enige mate van complexiteit

Voordelen van de methode:

  • Deelnemers hoeven weinig tijd te investeren
  • De methode is bruikbaar in heterogeen samengestelde groepen
  • De discussie richt zich op omstreden zaken en meningen/argumenten
  • Het is duidelijk hoe de meningen verdeeld zijn

 

Tips: 

Bereid de procedure en het formuleren van de stellingen goed voor; dit vraagt tijd van de procesbegeleider! De aanpak vereist deskundigheid en inhoudelijke kennis van de procesbegeleider.

Indicatie investering: 

Relatief weinig tijd voor de deelnemers, meer voorbereidingstijd voor de procesbegeleider.

Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep.

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd