Niet zeuren, maar doen!

Aan de hand van besprekingen wordt gekeken naar problemen waar mensen met een beperking tegenaan lopen en naar mogelijkheden om die problemen op te lossen.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
Het instrument is bedoeld om met mensen met een beperking te bespreken welke problemen zij in het leven tegenkomen of ervaren. Samen bedenken ze concrete acties om iets aan hun situatie te verbeteren of te veranderen.

Kenmerken: 

Er zijn maximaal 10 personen per bespreking. Het startpunt is een aantal thema’s rond kwaliteit van bestaan. In totaal zijn er 12 vragen die betrekking hebben op de onderwerpen die in de vragenlijst van 'Zeg het ons!' aan de orde komen. Eerst wordt de vraag toegelicht en daarna is er een bespreking. Vervolgens brengen alle deelnemers hun stem uit. Positief is een groen, lachend smile-tje of negatief een rood, droevig smile-tje. Uit de vragen die het minst positief scoorden wordt geprobeerd een thema of centrale vraag te formuleren.

Deze vraag is het onderwerp van gesprek in het tweede gedeelte van de bespreking. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om het probleem op te lossen. Net als in de ‘Zeg het ons' methode wordt er op drie niveaus gekeken:

  • Wat kan een individu of een groep cliënten (cliëntenraad) zelf doen?
  • Wat kunnen begeleiders of de instelling doen?
  • Wat kan de instelling doen samen met andere partijen in de samenleving?

De ervaring is dat het bespreken en uitwerken van één thema haalbaar is. Tijdens de presentatie wordt geprobeerd de cliënten in gesprek te brengen met de bovengenoemde aanwezige ‘partijen’. De partijen denken mee over hun aandeel bij het aanpakken van de problemen. Ook denken ze mee over
de suggesties van de cliënten.

Het gehele proces wordt beschreven in een eindverslag. Dit wordt aan de opdrachtgever verstrekt. Daarna hebben de uitvoerders een nagesprek met de opdrachtgevers over hun bevindingen. De uitvoerders bieden aan om 3 maanden daarna een evaluatiebijeenkomst te helpen organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de verschillende partijen hun ervaringen bespreken. Ook kunnen ze mogelijke doelen of acties bijstellen.

Tips: 

Voor de onderzoeker is de tijdsinvestering maximaal 1 maand. Voor de ondervraagde is het
afhankelijk van de inbreng.

Meer weten?

Methoden & tools: 
Zeg het ons!
Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep.

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd