Shadowing

Bij de methode ‘shadowing’ volgt een shadower (observator) de cliënt tijdens zijn zorgtraject. Hij loopt en kijkt mee bij alles wat de cliënt doet, om een objectief beeld te krijgen van het zorgtraject door de ogen van de cliënt. De wijze van verslaglegging kan variëren. Het is essentieel vooraf het doel van de shadowing vast te stellen.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
De methode shadowing wordt ingezet om een gedetailleerd inzicht krijgen in knelpunten, ervaringen en positie van de cliënt bij het doorlopen van het zorgtraject.

Kenmerken: 

Hoe werkt het? Wat moet je weten?

  • Informeer de cliënt vooraf goed over de opzet en het doel en de rol van de shadower.
  • Shadowing geeft inzicht in mogelijke verbeteracties en kan een startpunt zijn voor een veranderingstraject.
  • Shadowing levert inzicht in het gehele zorgtraject. Het instrument is zeer geschikt als de cliënt meerdere afdelingen bezoekt. Het maakt de aansluiting tussen de afdelingen inzichtelijk.
  • De kritische mening van de shadower is een zinvolle aanvulling op de ervaringen van de cliënt
Tips: 

Wat kan je helpen bij het inzetten/gebruik van deze methode?

  • De ervaringen van de cliënt worden aangevuld met de waarnemingen van de shadower.
  • Breed onderzoek vanuit cliëntenperspectief is mogelijk: van bejegening tot objectief waarneembare aspecten als wachttijd. Het instrument is zeer geschikt voor zogenaamd ‘belevingsonderzoek’.
  • De medewerkers van de betrokken afdelingen zijn niet bekend met de aanwezigheid van de shadower, zodat zij hun gedrag (bewust of onbewust) niet aanpassen. Ze worden waargenomen, zoals ze gewend zijn te werken.

Meer weten?

Praktijkvoorbeelden: 
Kwetsbare ouderen
Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd