Spiegelgesprekken

Met deze methode wordt feedback en informatie van deelnemers verkregen in directe confrontatie. Dit in een groepsbijeenkomst waarbij zorgverleners aanwezig zijn. Door aanwezig te zijn bij het gesprek, raken zorgverleners meer bewust van het cliëntenperspectief. Onderwerpen zijn: de belevingswereld van patiënten/cliënten en de verleende en ervaren zorg.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
Zorgverleners  worden rechtsreeks geconfronteerd met positieve maar ook met negatieve ervaringen van patiënten. Ook leveren spiegelgesprekken concrete aanknopingspunten voor verbeteringen op.

Kenmerken: 

Onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider vindt een groepsgesprek plaats van circa 1½  uur. 8-12 ervaringsdeskundige patiënten/cliënten zitten in een kring en delen hun ervaringen over een concreet zorgproces, behandeling of ander specifiek thema. Betrokken zorgverleners (maximaal 20, van alle disciplines) zitten er omheen en fungeren uitsluitend als toehoorder. Naderhand kan men vragen stellen en napraten.

Geschikt voor ervaringsdeskundige patiënten/cliënten en mantelzorgers. Als er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen cliënten en zorgverleners is dit instrument minder geschikt. Ook voor de behandeling van gevoelige onderwerpen is dit instrument minder geschikt.

 • De kracht schuilt in de directe confrontatie tussen cliënten en zorgverleners. Het werkt als een eye-opener.
 • Randvoorwaarde en succesfactor is een goede gespreksleider die onafhankelijk en bekwaam is.
 • Zorg voor een heterogene groep cliënten ter voorkoming van selectiebias.
 • Alles kan gezegd worden tijdens het spiegelgesprek. Na afloop stimuleert de mogelijkheid tot napraten (bijvoorbeeld tijdens een borrel) de vrijheid van spreken.
 • De methode is zowel bruikbaar voor afdelingen als voor multidisciplinaire zorgprocessen.
 • Het is geen kwantitatief onderzoeksinstrument! Het spiegelgesprek levert uitspraken van individuele cliënten op.
 • Knelpunten uit de praktijk worden opgenomen in een werkplan voor structurele verbetering. Idealiter wordt de controle ingebed in de beleidscyclus.
 • Totale doorlooptijd van plan tot en met realisatie is 4 maanden.
 • Andere benamingen voor spiegelgesprek zijn ‘Spiegelbijeenkomst’ en ‘Klantenarena’.
Tips: 
 • Het heeft voor de gespreksleider absoluut meerwaarde om eerst rondgeleid te worden over de afdeling en het zorgtraject van de cliënt snel te ‘doorlopen’. Zo begint hij voorbereid aan de bijeenkomst en komen onderwerpen zo min mogelijk als een verrassing.
 • Goede voorbereiding is belangrijk. De werving van deelnemers kost tijd!
 • Benoem enkele “quick wins” bij het afsluitende praatje na afloop van het spiegelgesprek. (1-2 beloftes over zaken die direct aangepakt kunnen worden)
 • Houd bij de planning van het spiegelgesprek rekening met de doelgroep. Behoren werkenden tot de doelgroep, plan het gesprek dan in de avonduren.
 • Het instrument werkt alleen goed als deelnemers hun ervaringen vrij kunnen en willen uiten.
 • Zorg voor een vervolg na het spiegelgesprek, voorkom dat na de bijeenkomst overgegaan wordt tot de orde van de dag
Indicatie investering: 
 • Groepsgesprek duurt circa 1,5 uur
 • 8-12 ervaringsdeskundige deelnemers
 • Betrokken zorgverleners (maximaal 20, van alle disciplines)
 • Totale doorlooptijd is 4 maanden
Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep.

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd