Toekomstverkennend ouderenpanel

Een toekomstverkennend ouderenpanel (ook wel genoemd: toekomstpanel) is een gestructureerd groepsgesprek met en door ouderen, waarin aan de hand van een verzonnen toekomstbeeld gepraat wordt over hoe ouderen hun toekomst zien, wat hun wensen zijn en wat zij nodig denken te hebben in de toekomst op een bepaald levensterrein.

Waarvoor/wanneer kun je deze methode inzetten?
De methode wordt ingezet door vrijwilligers of beroepskrachten van organisaties zoals gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties en woningcorporaties, die geïnteresseerd zijn in toekomstige behoeften van ouderen.

Kenmerken: 

De techniek die bij het toekomstpanel gebruikt wordt, is een vorm van groepsgesprek, namelijk de Nominale GroepsTechniek (NGT). NGT is ontwikkeld om ook inbreng van minder dominante deelnemers mogelijk te maken. Voordat er een groepsdiscussie wordt gehouden vindt er eerst een individuele schrijfronde plaats en op grond daarvan worden belangrijke thema’s geordend.

De methode kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (praktisch) ouderenbeleid op de langere termijn (10 tot 15 jaar). De methode kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de voorbereiding van een regiovisie, een gemeentelijk beleidsplan, een regionaal voorzieningenplan of bij de bouw van een nieuwe woonwijk.

Tips: 

In principe is het toekomstpanel ontwikkeld voor ouderen, maar de techniek die gebruikt wordt kan ook voor andere doelgroepen geschikt zijn.

Contact: 

Heeft u vragen over deze methode, stel ze aan de leden van de LinkedIn-groep.

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd