Triadekaart, volop in gebruik

De Triadekaart is het antwoord van Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose, op vragen waar veel mensen mee worstelen: Hoe zorgen we ervoor dat de naaste een passende rol speelt in de zorg? Hoe voorkomen we dat de cliënt/bewoner het gevoel heeft dat hij daarbij buitenspel wordt gezet? En hoe weet de hulpverlener wat hij van de naastbetrokkene kan vragen en wat niet?

De richtlijn voor behandelaars zei immers al dat de optimale behandeling van schizofrenie uitgaat van samenwerking tussen patiënt/cliënt, behandelaar en familie; de ‘triade’ (driehoek) en de geactualiseerde versie zegt dat nog veel krachtiger. Maar niemand wist hoe de rol van de familie er in de praktijk uit moest zien en welke ondersteuning ze daarbij nodig had. Daarvoor biedt de Triadekaart een handige kapstok. De Triadekaart wordt inmiddels gebruikt in zo'n 25 instellingen en is terug te vinden in de nieuwste versie van de behandelrichtlijn schizofrenie.

Kenmerken: 

Om afspraken te maken over de inbreng van naasten in de behandeling, moet eerst duidelijk zijn waar ieders wensen zitten. De kaart bevat daarom een uitgebreide lijst van taken. Patiënt/cliënt, familie en behandelaar kunnen ieder voor zich aankruisen over welke taken zij het graag willen hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand bereid is deze taak op zich te nemen, maar ook omdat de betreffende taak juist door niemand wordt gedaan of door de ‘verkeerde’ persoon.

In het ‘triadegesprek’ wordt gedrieën de aangevinkte punten doorgenomen en afspraken gemaakt over het vervolg en over de ondersteuning. De kaart dient daarbij als handige agenda voor het gesprek.

De huidige Triadekaart is versie 3.2. Met eerdere versies is tijdens het ontwikkeltraject bij vier verschillende instellingen proefgedraaid.

Tips: 

Ypsilon heeft een kort filmpje gemaakt over de Triadekaart. Bekijk de film hier.

Meer weten?

Losse exemplaren zijn te bestellen via de webwinkel van Ypsilon. De site van Ypsilon geeft meer informatie over de voorwaarden, kosten en ondersteuning vanuit Ypsilon voor instellingen die de Triadekaart ook in gebruik willen nemen.

Externe links: 
Website van Ypsilon
Contact: 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het landelijk bureau van Ypsilon, (088) 0002120 of via triadekaart@ypsilon.org.

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd