Website: Patiëntervaringsverhalen.nl

De website www.patientervaringsverhalen.nl is een initiatief van de Stichting CCC en bevat inmiddels bijna 3000 ervaringsverhalen van patiënten, veelal in boekvorm. Met de website wil de Stichting 'de stem van de patiënt in de gezondheidszorg laten horen, doorklinken en mee laten tellen. De stichting wil hiermee ook een gids zijn voor allen die op zoek zijn naar lotgenotenboeken: patiënten en cliënten, naasten en mantelzorgers. Ze wil bronnen openen voor al diegenen die de gezondheidszorg patiëntvriendelijker willen maken in hun rol van patiëntvertegenwoordiger, hulpverlener, docent, onderzoeker of beleidsmaker.'

Kenmerken: 
  • Bijna 3000 (augustus 2014) patiëntervaringsverhalen in boekvorm
  • Per boek is een korte recensie bijgevoegd
  • De database is doorzoekbaar op verschillende manieren: op aandoening, maar ook op overstijgende thema's zoals acceptatie of zeggenschap
  • Nieuwe aanwinsten worden gelezen en besproken aan de hand van een vast format door een vaste groep vrijwilligers, die verbonden is aan de Stichting CCC
  • De website bevat tevens verwijzingen naar interessante blogs, columns en video's
Tips: 
  • Gebruik  patientervaringsverhalen.nl om een antwoord te vinden op uw (onderzoeks)vragen vanuit het perspectief van de patiënt of ter onderbouwing/toetsing van uw eigen bevindingen
  • Lees ook het interview met initiatiefneemster Coleta Platenkamp op deze website
  • Neem contact op met Coleta wanneer u op zoek bent naar specifieke informatie.

Meer weten?

Contact: 

Mw. Coleta Platenkamp
Stichting CCC
E: coleta@patientervaringsverhalen.nl 

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd