Bot – in – Balans (MLM- Mijn Leven Met… botten)

Achtergrond & doelstellingen: 

Bot – in – Balans (MLM- Mijn Leven Met… botten) is een aanpak, gericht op het ondersteunen van mensen die leven met de gevolgen van osteoporose, osteopenie of de gevolgen van fracturen. Uitgangspunt is de ondersteuning van mensen die leven met chronische aandoeningen vanuit het perspectief dat mensen meer zijn dan een zorgvraagstuk. Leven met beperkingen, of met de gevolgen van een chronische aandoening levert meer uitdagingen op dan de aandoening zelf. 

Participatie: 

In 2012 hebben mensen binnen de Osteoporose Vereniging geformuleerd wat zij belangrijk vinden in het leven met de gevolgen van osteoporose, osteopenie of de gevolgen van fracturen en wat zij verwachten van zichzelf, de samenleving en de zorg. Deze visie is vertaald in een concrete aanpak waarbij mensen ondersteuning kunnen krijgen naar behoefte. Deze aanpak heet MLM- Mijn Leven Met…(ontwikkeld door Angelique van Dam) en is volledig tot stand gekomen door de inbreng van ervaringsdeskundigen. 

De visie luidt als volgt: de Osteoporose Vereniging heeft zich tot doel gesteld om als basis van de ondersteuningsbehoefte van mensen een betrouwbare en onafhankelijke sparringpartner te zijn, met dienstverlening die complementair is aan de diagnostiek, en de daaruit voortvloeiende behandeling. Belangrijke opvatting hierin is dat gezondheidszorg is van de professionals en je gezondheid is een zaak van jezelf en omvat meer dan alleen maar het zorgpad dat de zorgprofessional met je doorloopt.

Resultaten: 

Het resultaat is dat de visie is omgezet in een concrete aanpak. Nu is de Osteoporose Vereniging bezig om deze aanpak uit te zetten in de praktijk. Ondertussen is er een basis gelegd voor organisatieontwikkeling t.a.v. dienstverlening voor alle mensen die leven met beperkingen en aandoeningen en oplossingen zoeken om het leven te leven zoals zij dat graag zelf willen. Er ligt een heldere ambitie in wat de Vereniging wil bereiken en hoe men mensen wil ondersteunen als service organisatie. Bovendien is er instrumentarium (tools) ontwikkeld.

Het is een proces waarbij op vele onderdelen/niveaus wordt gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het niveau van de mensen en het aan bieden van de ondersteuning die daarbij hoort. Maar ook het (kennis)niveau van professionals speelt een belangrijke rol: hoe organiseren we samenwerking en zetten we in op de kracht van ieders rol en positie? Op het niveau van zorgverzekeraars speelt het organiseren van samenwerking en verdienmodellen/businesscase.

Al met al heeft de implementatie van een visie allemaal te maken met de transitie van mensen. Het werken van uit een visie met een gericht plan van aanpak met het nodige geduld is noodzakelijk voor uiteindelijke realisatie.

De Tools die beschikbaar zijn: Magazine mlm-mijnlevenmet botten, het platform www.botinbalans.nl en de hulptelefoon van de Osteoporose Vereniging.

De resultaten tot nu toe zijn bemoedigend en de 1e pilots geven (afgenomen via een enquête) positieve feedback. De Osteoporose Vereniging denkt in processen en ontwikkelingen. Het belangrijkste resultaat is  het feit dat er een organisatie is neergezet – uiteraard binnen de mogelijkheden/armslag van de vereniging -  vanuit één gedeelde, gezamenlijke visie. 

Successen, Knelpunten & Tips: 

Successen

  • De organisatie is verschoven van patiëntgericht naar mensgericht. 
  • Er zijn 3 aandachtsgebieden geformuleerd namelijk: sterke botten, botinbalans en de implementatie van behandelrichtijnen.

Knelpunten

  • Er is geen structurele financiering, de ontwikkeling voltrekt zich op basis van beschikbare middelen en menskracht en verschilt per jaar. Dit is en blijft ongewenst omdat je praat over een structurele ondersteuningsbehoefte.

Tips

  • Transitiemanagement betreft trajecten die vele jaren duren, daarom is het extra belangrijk om vanuit de visie concrete acties te ontwikkelen voor nu. Uiteraard houd je hier rekening met mogelijkheden en beperkingen.
  • Inhoud en ambitie zijn leidend en niet de beperking van het huidige systeem.
  • Doorzettingsvermogen en creativiteit zijn het allerbelangrijkst.

Indicatie investering

Overig: 
Gestart in 2009, 1e fase formuleren visie was in 2012, lanceren aanpak in 2016, doorontwikkeling en verdere uitrol 2017 en verder.
Betrokken partijen: 

Uitvoering en leiding
Angelique van Dam / AKnet  (in opdracht van Osteoporose Vereniging)

Financiering
Verschillende bronnen, afhankelijk van beschikbare projectgelden 

Betrokken partijen
Mensen, beroepsverenigingen/zorgprofessionals

 

Contact: 

Angelique van Dam
E: avdam@osteoporosevereniging.nl

 

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd