Ervaringsdeskundigheid en mensen met een verstandelijke beperking

Achtergrond & doelstellingen: 

Hoe kunnen mensen met en zonder een beperking optimaal met elkaar samenwerken? Deze vraag stelde ZonMw aan de onderzoeksgroep van professor Petri Embregts uit Tilburg. Ter voorbereiding op het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG, Gewoon Bijzonder) is onderzocht welke vaardigheden en houdingsaspecten van belang zijn voor mensen zonder en met een beperking om adequaat samen te werken. Daarnaast is nagegaan hoe mensen met en zonder een beperking hiervoor het best kunnen worden toegerust. 

 

Participatie: 

In samenwerking met ervaringsdeskundigen van de belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking, LFB is informatie verzameld bij:

  • mensen met een beperking
  • coaches
  • docenten betrokken bij opleidingen tot ervaringsdeskundigheid
  • onderzoekers

Zo zijn interviews afgenomen met mensen met een verstandelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel waarin hen gevraagd is naar de vaardigheden en houdingsaspecten die zij belangrijk vinden in de samenwerking tussen mensen met en zonder beperking. Een ervaringsdeskundige was betrokken bij het opstellen van de interviewvragen en het afnemen van de interviews. Daarnaast zijn in samenwerking met de LFB expertmeetings georganiseerd voor mensen met een beperking, coaches, docenten en onderzoekers. De eerste expertmeeting stond in het teken van vaardigheden en houdingsaspecten, die van belang zijn voor mensen zonder een beperking om samen te werken met iemand met een beperking. Tijdens de tweede expertmeeting stond de vraag centraal wat mensen met een beperking moeten kunnen en/of doen om samen te werken met iemand zonder een beperking. De resultaten van het onderzoek zijn samen met ervaringsdeskundigen van de LFB gepresenteerd tijdens het congres Focus op kennis en onderzoek (juni 2015).

 

Resultaten: 

Mensen met een beperking, coaches, docenten betrokken bij opleidingen tot ervaringsdeskundigheid en onderzoekers noemen verschillende vaardigheden en houdingsaspecten die zij belangrijk vinden voor de samenwerking tussen mensen met en zonder beperking. Voor een deel zijn deze vaardigheden en houdingsaspecten hetzelfde voor mensen zonder en met een beperking. Voorbeelden hiervan zijn:

  • respect
  • betrouwbaarheid
  • het werken aan een samenwerkingsband
  • flexibiliteit
  • het geven en ontvangen van feedback

Daarnaast wordt het belangrijk gevonden dat de projectmedewerker zonder beperking een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de projectmedewerker met een beperking, maar ook de wens tot ontwikkeling en leergierigheid van de projectmedewerker met een beperking. Vaardigheden die alleen voor mensen zonder beperking worden genoemd, hebben met name te maken met structureren en praktische aspecten zoals het faciliteren van een aangepaste werkplek en een vergoeding. Voor mensen met een beperking is het belangrijk dat zij kunnen reflecteren en inzicht hebben in mogelijkheden en beperkingen.

Binnen het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG, Gewoon Bijzonder) kunnen geïnteresseerden aangeven of zij deel willen nemen aan een trainings- en coachingsaanbod gericht op samenwerking tussen projectmedewerkers zonder en met een beperking in gehonoreerde projecten (zie: ZonMw Nationaal Programma Gehandicapten Gewoon Bijzonder).   

 

Indicatie investering

Datum: 
01-02-2015 to 30-06-2015
Betrokken partijen: 

Tranzo, Universiteit Tilburg

LFB

Contact: 

Elsbeth Taminiau
Tranzo,Tilburg University
E: e.f.taminiau@uvt.nl

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd