Puls, van lab naar leven

Achtergrond & doelstellingen: 

Puls is het grootste evenement over hart- en vaatonderzoek voor patiënten, wetenschappers en bedrijven. De eerste editie van Puls vond plaats in november 2014 en de tweede editie in februari 2016. Tijdens Puls praten patiënten, wetenschappers en medewerkers van bedrijven samen over wat we willen bereiken met hart- en vaatonderzoek, welke uitdagingen en dillema’s we tegenkomen en hoe we samen de impact van onderzoek kunnen vergroten.

Participatie: 

Voor patiënten en naasten, omdat zij hun persoonlijke ervaringen kunnen delen met onderzoekers en meer te weten kunnen komen over cardiovasculair onderzoek. De mening van patiënten en naasten telt mee en kan hier rechtstreeks met de onderzoekers worden gedeeld. Voor wetenschappers, omdat zij op een laagdrempelige manier in gesprek kunnen met patiënten en hun naasten, bedrijven en collega-wetenschappers.  Zij kunnen kennis, ideeën en ervaringen uitwisselen en nieuwe contacten leggen die waardevol zijn voor hun onderzoek.

Voor medewerkers van bedrijven, omdat zij samen met wetenschappers en patiënten in gesprek kunnen over hart- en vaatonderzoek voor betere of snellere aansluiting naar een product of medicijn. Vooral het in gesprek komen met patiënten is voor bedrijven waardevol omdat zij hier, in verband met regelgeving, weinig mogelijkheden voor hebben. De FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie was een goede samenwerkingspartner voor Puls.

Puls biedt een interessant en interactief programma waarbij deelnemers vooral zelf in gesprek gaan over de uitdagingen in onderzoek. Daarnaast horen ze meer over het wetenschapsbeleid van de Hartstichting en de rol van De Hart&Vaatgroep in onderzoek. Deelname aan Puls is gratis, want de Hartstichting en De Hart&Vaatgroep geloven dat we alleen samen het traject van hart- en vaatonderzoek kunnen versnellen en de impact kunnen vergroten.

Puls is vooral gericht op dialoog en uitwisseling van kennis, ervaring en contactgegevens. Het programma bestaat daarom minimaal uit lezingen en maximaal uit gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Het gesprek vindt zowel plaats bij binnenkomst en tijdens de lunch op het marktplein met informatieve stands, posters en ruimte om te zitten, als ook tijdens de workshops. De workshops op Puls zijn gericht op (inter)actie en actuele vraagstukken en ontwikkelingen. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek, denken mee en gaan met elkaar in discussie. 

Wetenschappers presenteren resultaten van hun onderzoek aan de hand van een uitlegposter op een toegankelijke manier. Aanwezigen kunnen hier vragen stellen en met de onderzoeker in discussie. Ingewikkelde wetenschappelijke onderzoeken worden op deze manier op een laagdrempelige manier inzichtelijk gemaakt.

Tijdens Puls zijn er ook prijzen te winnen voor de onderzoekers met de beste presentatie van hun onderzoek(svoorstel). Zowel een posterprijs als ook een innovatiesubsidie worden tijdens Puls uitgereikt, nadat het publiek betrokken is geweest bij het selectieproces.

Resultaten: 

Beide keren dat Puls werd georganiseerd waren er tussen de 300-400 deelnemers. Rond de 100 patiënten/naasten en 150 wetenschappers, de andere deelnemers waren medewerkers van bedrijven of andere relevante organisaties zoals ZonMw, andere patiëntenorganisaties of belangrijke relaties voor het cardiovasculaire onderzoek. Uit de evaluaties blijkt dat deelnemers enthousiast zijn over de opzet van Puls en de interactie met andere aanwezigen heel waardevol vinden.

 • Patiënt: "Er zou een marktplaats moeten komen waar patiënten, wetenschappers en bedrijven elkaar kunnen vinden." 
 • Medewerker van een klein biomedisch bedrijf: "Ik spreek in mijn werk nooit een patiënt, maar ik vind het erg leuk en waardevol."
 • Beleidsmaker: "Ik ben benieuwd of we allemaal met dezelfde vragen worstelen."
Successen, Knelpunten & Tips: 

Uitdagingen

 • Het samenstellen van één programma dat voor alle deelnemers waardevol en interessant is. Met drie hele diverse doelgroepen (patiënten/naasten, wetenschappers en bedrijven) is dat best lastig.
 • Onderzoekers eenvoudig hun onderzoek te laten uitleggen, zodat alle aanwezigen het begrijpen. Hier is wel wat steun/instructie voor geleverd door de organisatie.
 • Voldoende wetenschappers aantrekken, i.v.m. hun volle agenda’s en vele andere verplichtingen. D.m.v. de posterprijs en innovatiesubsidie hopen we het programma voor hen nog interessanter te maken.
 • Voldoende patiënten en naasten aantrekken voor deelname, omdat onderzoek niet vanzelfsprekend een onderwerp is dat hun interesse heeft of waarvan zij zelf inschatten dat ze daar een rol in kunnen spelen.
 • Patiënten en naasten zijn vaak beperkt in tijd en mogelijkheid om te reizen. Hoe kan je alle gewenste inhoud binnen een acceptabele tijd passen? 

Successen

 • Marktplein combineren met de locatie waar ook gedronken en gegeten wordt. Informatiestands stonden opgesteld tussen de tafels en stoelen en de locaties waar hapjes en drankjes stonden.
 • Ook bij de plenaire opening interactie inbouwen met het publiek en gelegenheid bieden voor discussie. Op deze manier ‘zet je de toon’.
 • De workshops waarbij een actuele vraag van een onderzoeker vanuit zijn onderzoek centraal stond. De onderzoeker(s) zijn zeer gemotiveerd om met de uitkomsten van de discussie aan de slag te gaan. 
 • Deelnemers laten opschrijven naar wie of wat (kennis/ervaring) ze op zoek zijn en ter plaatse bekijken of je deelnemers kan ‘matchen’.

Tip

 • Een gedegen voorbereiding vraag flinke inzet van collega’s en ook (financiële) middelen.

In de toekomst willen we zorgverleners ook graag betrekken bij dit evenement, omdat zij ook een belangrijke schakel vormen in de keten van onderzoek en zorgvernieuwingen.

Betrokken partijen: 
 • De Hartstichting, gezondheidsfonds
 • De Hart&Vaatgroep, patiëntenvereniging voor mensen met hart- en vaatziekten
 • NVVC, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Contact: 

Daphne Bloemkolk, beleidsadviseur De Hart&Vaatgroep - d.bloemkolk@hartenvaatgroep.nl 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd