Quickscan Welzijn: GGz-Mantelzorg

Achtergrond & doelstellingen: 

Als in een gezin of relatie één van de leden kampt met een psychische aandoening, heeft dit ingrijpende gevolgen voor het leven van de cliënt en zijn of haar familie en andere betrokkenen. De familie speelt een belangrijke rol in de ondersteuning voor cliënten. Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende inzichten in de zorg (zoals de ambulantisering) is deze rol alleen maar groter en belangrijker geworden. Het blijkt dat bij welzijnsorganisaties GGz-mantelzorgers niet of maar weinig in beeld zijn terwijl mantelzorgers daar in een vroeg stadium de hulp kunnen krijgen om met hun specifieke situatie om te gaan.

Stichting Labyrint-In Perspectief heeft daarom de Quickscan Welzijn: GGz-mantelzorg ontwikkeld voor welzijnsorganisaties. Deze Quickscan geeft organisaties een beeld over hoe zij ervoor staan op het gebied GGz-mantelzorgondersteuning. Na het invullen van de Quickscan Welzijn krijgen organisaties zowel een uitslag in de vorm van een “rapportcijfer” als ideeën aangereikt hoe zij hun aanbod kunnen verbeteren. Dit gebeurt door middel van concrete voorbeelden van aanbod en cursussen voor GGz-mantelzorgers en trainingen en cursussen voor professionals. Hierdoor kunnen zij direct aan de slag met het vergroten van het ondersteuningsaanbod voor GGz-mantelzorgers en het verhogen van het kennisniveau van hun medewerkers.

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Participatie: 

De Quickscan is tot stand gekomen in samenwerking met de organisaties Expertisecentrum Familiezorg in Tilburg en Stichting Welzijn en Ondersteuning Drimmelen. Met beide organisaties is gekeken waar welzijnsorganisaties tegen aan lopen en mee te maken hebben ten opzichte van andere partijen in het veld. Deze punten zijn uitgewerkt tot stellingen. Bij elke stelling kunnen organisaties aangeven of er op dit gebied veel verbetering, enige verbetering of weinig tot geen verbetering nodig is. In de ontwikkeling van de Quickscan zijn deze stellingen vervolgens weer voorgelegd aan de eerdergenoemde organisaties en uit de commentaren die hierop werden gegeven is een definitieve versie ontstaan. Vervolgens is de website voor dit project ingericht.

De website geeft organisaties de mogelijkheid om de Quickscan in te vullen, wat een aantal organisaties al gedaan heeft. Nadat zij de Quickscan hebben ingevuld worden zij doorgestuurd naar verschillende themapagina’s met tips en ideeën die zij kunnen meenemen om de ondersteuning die zij aan mantelzorgers bieden te verbeteren. Voordat de website officieel live ging is eerst gevraagd aan een aantal verschillende welzijnsorganisaties om de website te bekijken en om verbeterpunten door te geven. Deze verbeterpunten zijn meegenomen in de uiteindelijke versie van de website

Resultaten: 

Belangrijkste resultaat is de website met de Quickscan voor welzijnsorganisaties om hun aanbod voor GGz-mantelzorgers te testen. Naast deze test worden informatie en ideeén gegeven hoe dit aanbod vorm kan krijgen of kan worden verbeterd cq. uitgebreid. 

Daarnaast bleek een mooi resultaat dat, door het afnemen van vragenlijsten over het onderwerp GGz-mantelzorgondersteuning veel van de betrokken organisaties na gingen denken over hoe zij het op dit gebied doen. Een aantal kwamen daarbij tot de conclusie dat zij wellicht te weinig doen aan GGz-mantelzorgondersteuning en dat zij de website zullen raadplegen. Veel welzijnsorganisaties spraken hun waardering uit over dit initiatief en vinden het goed dat hier meer aandacht aan geschonken wordt. Daarmee heeft het werken aan het project zelf al een stimulerende werking gehad op het onderwerp dat we zo graag beter over het voetlicht brengen. 

Successen, Knelpunten & Tips: 

Door alle veranderingen in de welzijnswereld hebben veel organisaties met reorganisaties te kampen en zijn er niet altijd happig op om mee te werken aan een onderzoek. Het is van belang in dit soort projecten om vragen breed uit te zetten, zodat er genoeg respons komt. Daarnaast verandert er zoveel in het veld dat de continuïteit van welzijnsorganisaties een risico is. 

Daarnaast zien organisaties elkaar ook vaak als concurrent, waardoor zij niet zo snel specifieke informatie willen delen en al helemaal niet via een website, waar andere welzijnsorganisaties ook op kunnen. Ook is hier meer tijd voor nodig, om de organisaties ervan te overtuigen dat het initiatief samenwerking wil bevorderen en gericht is op kwaliteitsverbetering. Juist dat kan leiden tot een sterkere positie in de eigen regio.

Indicatie investering

Overig: 
De ontwikkeling van de Quickscan begon in maart 2016 en liep tot en met augustus 2016. De website is in december 2016 live gegaan en wordt vanaf dat moment geüpdatet wanneer dat nodig is.
Betrokken partijen: 

Deelprojectleiding en uitvoering
Stichting Labyrint-In Perspectief

Projectleiding GGz-project met twee proeftuinen
Vereniging Ypsilon 

Financiering
Dit project maakte onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen, een samenwerkingsverband van patiëntenkoepels Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz. Het project is ondersteund door PGOsupport.

Betrokken partijen
Vereniging Ypsilon, Expertisecentrum Familiezorg, Stichting Welzijn en Ondersteuning Drimmelen, Zwolle Doet!, Welzijn Divers, SIZ Twente, Stichting Steunouder, Versterk ’t netwerker. Dit zijn de partijen die het meest nauw betrokken waren bij de totstandkoming van de Quickscan en de definitieve versie van de website.

Meer weten?

Stichting Labyrint-In Perspectief
Secretariaat/Vrijwilligersbeleid via 06 8332 4764 (secretariaat)
www.labyrint-in-perspectief.nl

 

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd