Scholing zorgverleners door ervaringsdeskundige vrijwilligers Parkinson Vereniging

Achtergrond & doelstellingen: 

Iemand met Parkinson kampt naast de –vaak zichtbare- problemen op motorisch gebied ook met cognitieve of psychische gevolgen van de aandoening. Het ziektebeeld is bovendien heel wisselend; niet alleen tussen verschillende patiënten, maar ook binnen één patiënt. Zeker voor de direct verzorgenden kan dat lastig zijn om daar adequaat op te reageren. Maar ook huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners blijken nogal eens een onvolledig beeld te hebben van de gevolgen van deze aandoening.  Voor de Parkinson Vereniging was dit de aanleiding om ervaringsdeskundige vrijwilligers in te zetten bij de scholing van zorgverleners. 

Participatie: 

Ervaringsdeskundige vrijwilligers worden door de Parkinson Vereniging getraind en gecoacht als gastspreker. Opleidingsinstituten en verpleeghuizen kunnen een aanvraag indienen voor een spreker. De coördinator selecteert vervolgens een geschikte ervaringsdeskundige spreker. Deze vertelt in een persoonlijk verhaal hoe het is om Parkinson te hebben. De Parkinson Vereniging biedt daarbij ondersteuning in de vorm van algemene brochures, een Powerpoint presentatie en een jaarlijkse training op het gebied van presentatievaardigheden. Na afloop vult de aanvrager een evaluatieformulier in en neemt de coördinator van de Parkinson Vereniging contact op voor een terugkoppeling.

Resultaten: 

Het initiatief is gestart in 2003. Inmiddels zijn 12 ervaringsdeskundige vrijwilligers beschikbaar als gastspreker. Onder de aanvragers zijn: 

  • Huisartsenopleiding Universiteit van Amsterdam
  • Opleiding fysiotherapie Hogeschool Utrecht
  • Div. Regionale Opleidingscentra (ROC’s) en verpleeghuizen

Vaak vormt de lezing door de gastspreker van de Parkinson Vereniging een vast onderdeel in het opleidingsprogramma. Uit de terugkoppeling blijkt dat vooral het persoonlijke aspect van het verhaal indruk maakt. De ervaringsdeskundige sprekers stellen zich niet zelden heel open en kwetsbaar op tijdens hun presentatie en dat wordt gewaardeerd.

Het effect hiervan is ook duidelijk: de persoon met parkinson krijgt er een betere zorgverlener voor terug.

 

 

Successen, Knelpunten & Tips: 
  • Vooral bij aandoeningen met een wisselend beeld heeft deze aanpak een meerwaarde. De sprekers kunnen heel goed duidelijk maken dat er naast de motorische kant ook een, niet direct zichtbare, psychische kant aan de aandoening zit.
  • De sprekers werken volgens richtlijnen opgesteld door de vereniging.
  • Van de sprekers wordt verwacht dat zij representatief en goed verstaanbaar zijn. 
  • Van de sprekers wordt verwacht dat zij op de hoogte te zijn van de algemene zaken binnen de vereniging en dat zij belangstellenden correct kunnen informeren over allerlei aspecten die samenhangen met de ziekte van Parkinson.
  • Het is in het belang van de sprekers zelf, dat deze de eigen emotionele en lichamelijke grenzen kent en die grenzen ook duidelijk weet af te bakenen.

 

Indicatie investering

Overig: 
Voor de Parkinson Vereniging zijn er relatief weinig kosten aan deze dienst verbonden. Het kostenaspect hoeft andere verenigingen dus niet af te schrikken.
Betrokken partijen: 

Parkinson Vereniging

Contact: 

Parkinson Vereniging, Kosterijland 12, 3981 AJ Bunnik
T: 030 6561369
Mevr. T. van Riel, secretariaatsmedewerker
E: info@parkinson-vereniging.nl

 

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd