Allochtonen

Particpatie en empowerment, de rollen van allochtone patiënten- (organisaties) bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg

In deze brochure staan de resultaten van het project Patiëntenparticipatie van allochtonen met kanker bij het verbeteren van de kwalitei

Tool: Participatie allochtonen in gezondheidsbevordering

Deze handreiking biedt concrete tips, adviezen en voorbeelden voor professionals in de gezondheidsbevordering, die aan de slag willen me

Subscribe to RSS - Allochtonen