Behoeften

Methoden en tools voor patiëntenparticipatie bij onderzoek

Op het Participatiekompas staan inmiddels tientallen methoden en tools voor het vormgeven van patiëntenparticipatie.

Tool: Handreiking kwaliteit van leven

Auteur/bron: KansPlus belangennetwerk verstandelijk gehandicapten - 2013

Cliënten visualiseren ervaringen

Cliënten brengen met behulp van foto’s, film, schilderijen of andere visualisatiemethoden hun ervaringen in beeld.

Cliënten als onderzoekers/Peer Consultatie

Bij deze methode doen (ex-)cliënten en/of mantelzorgers zelf onderzoek naar de kwaliteit van de zorg en de mogelijkheden tot verbetering

Subscribe to RSS - Behoeften