Bejegening

De menselijke maat

De Menselijke maat is een participatie methode waarbij cliënten en de cliëntenraad samen invloed uitoefenen op het beleid en zorgen voor

Subscribe to RSS - Bejegening