Cliënten- / patiëntenperspectief

Tool: Verbetering ketenzorg vanuit patiëntperspectief

Dit model geeft ketenzorgpartners en patiëntenorganisaties concrete handvatten om de kwaliteit van ketenzorg samen met andere relevante

Behoeften van zwangere vrouwen staan lang niet altijd en overal centraal

Met het project ‘Geboortezorg’ is het doel om de wensen en behoeften van zwangere vrouwen voor integrale geboortezorg in kaart te brengen. En om kwaliteitscriteria te formuleren voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Kwetsbaarheid, zoals zwangerschap in sociaal-economische achterstandsituaties en zwangerschap naast een chronische aandoening of erfelijke belasting, krijgen daarbij speciale aandacht. Het Participatiekompas sprak met Rosaida Broeren, beleidsmedewerker geboortezorg en Mathijs Romme, interim beleidsmedewerker geboortezorg, beide werkzaam bij Patientenfederatie NPCF (*). 

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Het Programma Kwaliteit in Zicht (KiZ) is een samenwerkingsverband tussen 8 grote patiëntenorganisaties:

Maak er een boek van..?! Leren van patiënten en hun verhalen

Schrijvers van patiëntervaringsverhalen in contact brengen met de gebruikers. En vervolgens samen nadenken hoe ervaringsverhalen van patiënten het gat kunnen dichten tussen ‘van goede wil’  en de dagelijkse praktijk van patiëntenparticipatie.

Samenwerken met patiënten en familie is onontbeerlijk

De redactie van Participatiekompas sprak met Iris Sommer, hoogleraar Psychiatrie bij het UMC Utrecht. Ze werkt in haar onderzoeken veel samen met Anoiksis en Ypsilon. Anoiksis is de vereniging voor en door mensen met een psychosegevoeligheid en Ypsilon is de vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Onderhandelen, overtuigen: effectieve gespreksvoering

04-04-2016 to 18-04-2016

Goed duidelijk maken wat u bedoelt en wilt. Vol overtuigingskracht uw doel bereiken.

Effectieve gespreksvoering (gevorderden)

20-06-2016

Nog effectiever duidelijk maken wat u bedoelt en wilt. Vol overtuigingskracht uw doel bereiken.

Pages

Subscribe to RSS - Cliënten- / patiëntenperspectief