Cystic fibrosis

Met een efficiënte keurmerksystematiek bijdragen aan systematische verbetering van de kwaliteit van de zorg, vanuit het perspectief van

Inbrengen van het patiëntenperspectief bij het opzetten, beoordelen, toekennen van subsidies en uitvoeren van onderzoek, vanuit het pers

Sinds 2007 coördineert en financiert de NCFS (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting) de Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie.

De stem van de patiënt bij wetenschappelijk onderzoek

Ad Schijven heeft Cystic Fibrosis (CF) en is lid van de groep ouders en patiënten die nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen beoordeelt. De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) heeft deze groep begin 2012 samengesteld, omdat ze het belangrijk vindt dat mensen met Cystic Fibrosis en hun naasten betrokken zijn bij onderzoeksprojecten.

Bron: CFcenTRaal juni 2014, kwartaaluitgave van de NCFS

Subscribe to RSS - Cystic fibrosis