Dementie

Wint u de medische inspirator 2017?

De Medische Inspirator is een prijs, ter waarde van € 75.000, voor de meest inspirerende samenwerking tussen eindgebruiker en onderzoeker. De eindgebruiker kan een cliënt, patiënt(vertegenwoordiger), zorgverlener en/of oudere zijn.

Eindelijk behoeftegerichte ondersteuning bij dementie

‘Met dementie is leven mogelijk en daar kun je zelf invloed op uitoefenen. Het is niet makkelijk. Je zult ervoor moeten werken, maar het kan', aldus Anne-Mei The bij de presentatie van de Sociale Benadering Dementie in september 2015.

Mensen met dementie participeren ondanks hun regieverlies

De Zorgstandaard Dementie (juli 2013) is ontwikkeld door Alzheimer Nederland, Vilans en 29 verschillende beroeps- en brancheorganisaties en biedt normen voor optimale dementiezorg. Alzheimer Nederland vindt het belangrijk dat de zorgstandaard in de praktijk wordt gebruikt en heeft daarom een publieksvriendelijke webbased versie van de Zorgstandaard Dementie gemaakt. Participatiekompas vraagt projectleider Anne-marie Bruijs van Alzheimer Nederland naar de totstandkoming van de site www.10vragenbijdementiezorg.nl en vooral welke rol mensen met dementie en hun naasten hierin hebben gespeeld.

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Muziek voor een betere dementiezorg

Dat muziek positieve effecten kan hebben bij de zorg voor mensen met dementie is bekend. Onderzoek toont aan dat muziek de onrust vermindert en tot een verbetering van de cognitieve functies bij deze patiënten kan leiden. Voor Ignar Rip was de iPod met favoriete muziek jarenlang een grote steun bij de verzorging van zijn moeder, die aan de ziekte van Alzheimer leed. Ignar: “Plezier hebben bij het verzorgen van een naaste is ontzettend belangrijk. De muziek zorgde daarvoor en verlichtte de zorgtaken enorm”.

Zeg het met foto's

Artikel over het Fotostemproject, een methode om de participatie van ouderen met dementie en hun familie te versterken.

Het doel van dit project is inzicht verkrijgen in de randvoorwaarden en haalbaarheid van participatie van ouderen met dementie en hun fa

Samen leren participeren

Tijdens de studiemiddag Patiëntenparticipatie (ZonMw/VSB-fonds, 2012) stond het thema ‘Samen leren Participeren’ centraal. Laureano Sanchez en Ezra van Zadelhoff schreven over hun samenwerking in het Fotostemproject.

Subscribe to RSS - Dementie