Empowerment

De 15 cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) willen meer grip krijgen op de digitale ontwikkelingen bi

Particpatie en empowerment, de rollen van allochtone patiënten- (organisaties) bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg

In deze brochure staan de resultaten van het project Patiëntenparticipatie van allochtonen met kanker bij het verbeteren van de kwalitei

What does it mean to be a patient research partner? An ethnodrama

Auteurs: K. Schipper, J. van de Griendt, T. Abma, C. Nierse, E. van Zadelhoff, G. Widdershoven

Derde partij: tussen droom en daad

Auteur/bron:  T. Teunissen, T. Abma, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) - 2010

De PARTNER benadering- eindrapport

Dit rapport vormt de afsluiting van het project 'Versterking van democratische cliëntenparticipatie in zorginstellingen door middel van

Tool: PARTNER benadering: handleiding voor facilitators

De PARTNER benadering is ontwikkeld om cliënten in een zorginstelling zelf een verbeteragenda te laten opstellen en deze in samenwerking

De PARTNER benadering

Deze poster illustreert de werkwijze en de belangrijkste uitkomsten van het PARTNER project.

In 2008 is vanuit het VU Medisch Centrum een onderzoek gestart naar nieuwe vormen van medezeggenschap in instellingen voor ouderenzorg.

Subscribe to RSS - Empowerment