Implementeren

Implementatie patiëntenversie zorgstandaard CVA/TIA in het Catharina Ziekenhuis

Nelleke van Westering is Master Neurorevalidatie in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Ze houdt zich bezig met het vertalen van de wetenschap naar de praktijk, gericht op ontwikkelingen van het neuro-verpleegkundige vakgebied. Het Catharina Ziekenhuis was een van de vier CVA-ketens die deelnam aan de implementatie van de patiëntenversie van de zorgstandaard CVA/TIA. Nelleke van Westering was hier nauw bij betrokken. Participatiekompas vroeg haar naar de ervaringen.

De 15 cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) willen meer grip krijgen op de digitale ontwikkelingen bi

Eindrapport 'Implementatie patiëntenversie zorgstandaard CVA/TIA'

In 2012 is de zorgstandaard CVA/TIA ontwikkeld. Deze beschrijft de norm voor goede CVA-zorg vanuit patiëntenperspectief.

Jaarlijks worden in Nederland 41.000 mensen getroffen door een cerebrovasculair accident (CVA).

Subscribe to RSS - Implementeren