Informatie-uitwisseling

Wereldcafé

Het World Café concept is bij toeval ontstaan in 1995 in Californië.

Subscribe to RSS - Informatie-uitwisseling