Interview

Het helpt dat we allebei een open blik hebben en nieuwsgierig zijn

Esmee Vijfhuizen en Denise Martins over hun samenwerking als onderzoeker en co-onderzoeker naar de toegevoegde waarde van DigiContact bij Philadelphia

Beeldbellen is een nieuwe vorm van ondersteuning van Philadelphia (*). De landelijke zorgorganisatie zet moderne media in voor het contact tussen cliënten en medewerkers. De wens van de cliënt om flexibele en goede ondersteuning is hierbij de leidraad. Esmee Vijfhuizen (onderzoeker) en Denise Martins (co-onderzoeker) presenteerden de eerste uitkomsten van hun samenwerking op het congres van het Nationaal Programma Gehandicapten. Het Participatiekompas sprak de twee collega’s later over hun bijzondere samenwerking waarin twee werelden letterlijk bij elkaar komen. 

Jongeren werken mee aan kwaliteitscriteria voor jongeren met obesitas

In het project 'Kwaliteitscriteria Obesitas bij jongeren van 12-18 jaar' zijn kwaliteitscriteria opgesteld vanuit het patiëntenperspectief. Hiervoor zijn 3 focusgroepen gehouden en 5 jongeren en 3 ouders individueel geïnterviewd. Daarnaast is een animatiefilmpje gemaakt. Een van die jongeren is Babette Oosterhuis. Zij heeft zowel meegewerkt aan een interview als het ontwikkelen van het animatiefilmpje. Babette heeft haar ervaring in dit project voor Participatiekompas beschreven.

Obesitas is één van de grootste uitdagingen voor de volksgezondheid van de 21e eeuw.

Individuele interviews effectief bij patiëntparticipatie van (kwetsbare) ouderen

Renske Kranenburg is junior beleidsmedewerker bij Patiëntenfederatie NPCF en verantwoordelijk voor de uitvoering van het project ‘Informatieoverdracht in de keten van (kwetsbare) ouderen’. Doel van het project is om kwaliteitscriteria op te stellen die kunnen worden ingezet voor de verbetering van de informatieoverdracht in de keten van zorg van kwetsbare ouderen. Bijvoorbeeld in de overgang(en) van (verzorgings)huis naar ziekenhuis en weer terug. Voor hen wordt een Patiëntveiligheidskaart ontwikkeld. Deze verschijnt in december 2014 op de website www.mijnzorgveilig.nl.

Van de in totaal 1,1 miljoen ziekenhuisopnamen in 2011 betrof het in 30% van de gevallen een patiënt van 70 jaar of ouder.

Instant feedback

Bij de Instant Feedback methode krijgt de patiënt na een bezoek aan een zorgverlener een aantal korte vaste (open) vragen over de ervare

Interview

Het interview is een gestructureerd vraaggesprek aan de hand van een gespreksleidraad of een aantal steekwoorden met als doel om diepgaa

Subscribe to RSS - Interview