Inzicht

Cliënten visualiseren ervaringen

Cliënten brengen met behulp van foto’s, film, schilderijen of andere visualisatiemethoden hun ervaringen in beeld.

Cliëntendagboek

Een cliëntendagboek is een document waarin een cliënt gedurende het gehele zorgproces bijhoudt wanneer iets gebeurt, wat er gebeurt en w

Wensen- en suggestiekaart

De wensen- en suggestiekaart is een standaard kaart waar cliënten, naasten en andere bezoekers anoniem hun reactie over allerlei zaken v

Wandeling

De wandeling kan door instellingen, afdelingen of zorgketens georganiseerd worden.

Kritische incidenten techniek

De kritische incidenten techniek is een techniek voor het achterhalen van zowel positieve als negatieve ervaringen van cliënten door mid

Instant feedback

Bij de Instant Feedback methode krijgt de patiënt na een bezoek aan een zorgverlener een aantal korte vaste (open) vragen over de ervare

Gibsonmethode

De Gibsonmethode kent verschillende toepassingen.

Observatie/Schouw

Tijdens een observatie of schouw doorlopen cliënten (eventueel virtueel) hun zorgproces samen met de zorgverlenende instelling.

Mystery Guest/Caller

Een mystery guest/caller is een persoon die de instelling bezoekt of een beller die zich als cliënt/klant voordoet.

Delphi methode

Het realiseren van een onderzoek volgens de Delphi methode bestaat uit vier stappen:

Pages

Subscribe to RSS - Inzicht