NCFS

Met een efficiënte keurmerksystematiek bijdragen aan systematische verbetering van de kwaliteit van de zorg, vanuit het perspectief van

Inbrengen van het patiëntenperspectief bij het opzetten, beoordelen, toekennen van subsidies en uitvoeren van onderzoek, vanuit het pers

Sinds 2007 coördineert en financiert de NCFS (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting) de Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie.

Subscribe to RSS - NCFS