Patientparticipatie

In het beleidsplan van het Longfonds is Goede Zorg voor mensen met een longziekte een speerpunt.

Samenwerken met jongeren voor echte aansluiting op de doelgroep

In 2014 is de Longfonds patiëntenvereniging gestart met een project om een vorm te bedenken en te ontwikkelen voor de patiëntenversie van de ‘Zorgstandaard Astma en kinderen’. Deze zorgstandaard is eerder door een van haar samenwerkingspartners, de Long Alliantie Nederland, ontwikkeld. In het beleidsplan van het Longfonds is Goede Zorg voor mensen met een longziekte een speerpunt. Eén van de activiteiten - is het ontwikkelen van patiëntenversies van Zorgstandaarden en richtlijnen en dus ook de patiëntenversie ‘Jongeren met astma’. De patiëntenversie moet aansluiten op de wensen en behoeften van de doelgroep. Het Participatiekompas vroeg Maya Bryobhokun, teamleider Zorg bij het Longfonds hoe de participatie van jongeren met astma in dit project is georganiseerd.

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Mensen met dementie participeren ondanks hun regieverlies

De Zorgstandaard Dementie (juli 2013) is ontwikkeld door Alzheimer Nederland, Vilans en 29 verschillende beroeps- en brancheorganisaties en biedt normen voor optimale dementiezorg. Alzheimer Nederland vindt het belangrijk dat de zorgstandaard in de praktijk wordt gebruikt en heeft daarom een publieksvriendelijke webbased versie van de Zorgstandaard Dementie gemaakt. Participatiekompas vraagt projectleider Anne-marie Bruijs van Alzheimer Nederland naar de totstandkoming van de site www.10vragenbijdementiezorg.nl en vooral welke rol mensen met dementie en hun naasten hierin hebben gespeeld.

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Deel 2: De optimalisatie van patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling, beschrijving van vier casussen en eindconclusie

Op welke manier (methoden) en onder welke condities kan patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling optimaal plaatsvinden?

Deel 1: Inventarisatie van patiëntparticipatie bij richtlijnontwikkeling

Op welke manier (methoden) en onder welke condities kan patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling optimaal plaatsvinden?

Subscribe to RSS - Patientparticipatie