Samenwerking

Genomineerden Medische Inspirator 2017 bekend

De 3 genomineerden voor de ZonMw Medische Inspirator prijs zijn bekend. De Medische Inspirator is een stimuleringsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen patiënt en onderzoeker.

Genomineerden

Dien nu in voor de Medische Inspirator 2016

Dit jaar wordt voor de tweede keer de Medische Inspirator uitgereikt.

Mensen met autisme als klankbord voor wetenschappelijk onderzoek

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een gezamenlijk initiatief van de VU Amsterdam en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Zo’n 1.600 mensen met autisme nemen op dit moment deel aan dit register. Sander Begeer werkt als onderzoeker sinds 2010 samen met de NVA. ‘De NVA hield al enquêtes onder haar leden, en ik ben eerder betrokken geweest bij publicaties over die gegevens. In 2011 hebben we samen het Nederlands Autisme Register opgericht met als doel longitudinaal onderzoek te doen onder mensen met autisme’. Het Participatiekompas spreekt met Sander Begeer over het Register en over de samenwerking met de NVA.

Daten met patiënten, onderzoekers en bedrijven

Voor december staat alweer de 3e editie op de agenda van wat een blijvertje zou moeten worden, althans volgens de organisator Mariette Driessens: Date2innovate. Een initiatief dat begon in de hoek van de zeldzame aandoeningen, maar daar volgens Mariette echt niet alleen thuishoort. Het centrale doel van de bijeenkomsten onder de noemer Date2innovate is ‘verbindingen leggen’. Verbindingen tussen patiëntenorganisaties en onderzoekers of bedrijven. Verbindingen van waaruit mooie initiatieven kunnen ontstaan. Mariette legt, op verzoek van  Participatiekompas, graag uit waarom deelname aan deze bijeenkomsten zo waardevol kan zijn.

Het helpt dat we allebei een open blik hebben en nieuwsgierig zijn

Esmee Vijfhuizen en Denise Martins over hun samenwerking als onderzoeker en co-onderzoeker naar de toegevoegde waarde van DigiContact bij Philadelphia

Beeldbellen is een nieuwe vorm van ondersteuning van Philadelphia (*). De landelijke zorgorganisatie zet moderne media in voor het contact tussen cliënten en medewerkers. De wens van de cliënt om flexibele en goede ondersteuning is hierbij de leidraad. Esmee Vijfhuizen (onderzoeker) en Denise Martins (co-onderzoeker) presenteerden de eerste uitkomsten van hun samenwerking op het congres van het Nationaal Programma Gehandicapten. Het Participatiekompas sprak de twee collega’s later over hun bijzondere samenwerking waarin twee werelden letterlijk bij elkaar komen. 

Stem nu voor de Medische Inspirator 2015

Tot 1 december 2015 kunt u uw stem uitbrengen voor de Medische Inspirator 2015. Welk project vindt u het meest inspirerende voorbeeld van een samenwerking tussen een patiënt  en een onderzoeker om het leven van de patiënt te verbeteren?

De patiëntenorganisatie in zijn klassieke verschijningsvorm lijkt niet toereikend om de kwaliteit van zorg voor mensen met een bijnieraa

Genomineerden voor de eerste Medische Inspirator prijs bekend

Op 26 juni heeft de ZonMw Medische Inspirator jury - onder voorzitterschap van Elizabeth Vro

Stimuleringsprijs ZonMw voor patiënt en onderzoeker

ZonMw wil de samenwerking tussen patiënten(vertegenwoordigers) en onderzoekers stimuleren. Daarvoor is een prijs in het leven geroepen. Patiënten(vertegenwoordigers) en onderzoekers kunnen € 50.000 winnen met hun idee voor onderzoek naar een medisch product.

Pages

Subscribe to RSS - Samenwerking