Zelfmanagement

Wint u de medische inspirator 2017?

De Medische Inspirator is een prijs, ter waarde van € 75.000, voor de meest inspirerende samenwerking tussen eindgebruiker en onderzoeker. De eindgebruiker kan een cliënt, patiënt(vertegenwoordiger), zorgverlener en/of oudere zijn.

Mensen met reumatische artritis (RA) krijgen in de loop van hun ziekte meestal met verschillende behandelingen en meerdere zorgverleners

Roadmap organiseren patiëntbijeenkomsten

Alle ervaringen die Diabetes Vereniging Nederland (DVN) heeft opgedaan met het organiseren van pilotbijeenkomsten hebben ze verzameld en

Handboek organisatie patiëntbijeenkomsten

Mensen met diabetes type 2 actief aan de slag laten gaan met zelfmanagement.

Hoe slaan zorgverlener en patiëntenvereniging de handen ineen om de Zorgstandaard voor diabetes in de dagelijkse praktijk te implementer

Subscribe to RSS - Zelfmanagement