Methoden & Tools

Filter op categorie

Methoden, instrumenten en tips uit de praktijk om patiënten-/cliëntenparticipatie voor verschillende situaties en doelgroepen te verbeteren.

Tool: Adviesvangers

Adviesvangers is een methode waarmee zorginstellingen bij vragen of problemen hun cliënten op een leuke, creatieve en laagdrempelige man

Beoordeling onderzoeksvoorstel vanuit patiëntenperspectief

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben het initiatief genomen tot een uniform formulier waarmee patiënten en cliënten onderzoe

Het Els-Borstgesprek

In 2010 ontwikkelde de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de Els-Borstgesprekken, in samenwerking met het UMC U

Handreiking Patiëntenparticipatie in een (academisch) ziekenhuis

Deze handreiking richt zich op zorgorganisaties, zoals bij voorbeeld academische ziekenhuizen, die aan de slag willen met patiëntenparti

Tool: Sterrenscore - Patiënten scoren onderzoek

Met behulp van de Sterrenscore kunnen patiëntenorganisaties en patiëntenvertegenwoordigers op eenvoudige wijze de kwaliteit van een onde

Theater als middel

Door heel Nederland worden (interactieve) theatervoorstellingen opgevoerd over uiteenlopende zorgthema’s.

Handleiding: Focusgroepen

Een praktische handleiding voor de organisatie, begeleiding en analyse van focusgroepen.

Tool: Kwaliteitsstandaard ontwikkelen vanuit patiëntenperspectief

Deze tool biedt tips en inzichten om op een goede en effectieve manier het patiëntenperspectief in te brengen bij de ontwikkeling of her

GGz-specifieke criteriawaaier

De GGz-specifieke criteriawaaier is een praktisch hulpmiddel voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de geestelijke gezondheidszo

Patiëntenreis

Een grafische weergave van de verschillende fasen en gebeurtenissen die een fictieve patiënt/cliënt doormaakt.

Brochure(s) Kennismaking met cliëntenparticipatie in onderzoek

Deze brochures zijn een eerste kennismaking met cliëntenparticipatie in praktijkgericht onderzoek.

Tool: Verbetering ketenzorg vanuit patiëntperspectief

Dit model geeft ketenzorgpartners en patiëntenorganisaties concrete handvatten om de kwaliteit van ketenzorg samen met andere relevante

Cliëntparticipatie van oudere migranten

Deze notitie komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg en gaat in op het belang van participatie van migranten.

Tool: Van medezeggenschap naar beleid (Méér meedoen!)

Het betreft een lijst met 10 gouden regels om optimaal profijt te trekken uit de adviezen van de cliëntenraad.

Tool: Hoe gaat het in de cliëntenraad?

Het betreft een evaluatie-instrument om het functioneren van een cliëntenraad in beeld te brengen.

Richtsnoer Patiëntenparticipatie bij biobanken: De donor als partner

Op vrijdag 28 november 2014 verscheen het boekje “De donor als partner – Hoe patiënt en publiek te betrekken bij besluitvorming over bio

Criterialijst en tool cliëntenparticipatie

De criterialijst en tool cliëntenparticipatie is ontwikkeld door de projectgroep 'Methodieken van cliëntenparticipatie' van het

5 tips voor effectief zoeken op het Participatiekompas!

Snel die ene publicatie over patiëntenparticipatie vinden? Of toch liever rustig een onderwerp tot in detail verkennen?

Tool: Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek: ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd

Het boek beschrijft hoe participatief onderzoek met kinderen en jongeren op een wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze uitgevoer

Roadmap organiseren patiëntbijeenkomsten

Alle ervaringen die Diabetes Vereniging Nederland (DVN) heeft opgedaan met het organiseren van pilotbijeenkomsten hebben ze verzameld en

Handboek organisatie patiëntbijeenkomsten

Mensen met diabetes type 2 actief aan de slag laten gaan met zelfmanagement.

Pages